เรียนผู้ใช้งานเครือข่ายหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขตหาดใหญ่


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 04.00-09.00น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์จะปรับปรุงซอฟท์แวร์บนสวิตช์หลักของโซนหอพัก


ซึ่งจะส่งผลให้เครือข่ายหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ทั้งหมด รวมและหอพักสหกรณ์บริการ ม.อ. (หอ 8,9,10 และ 11) ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว


ยกเว้นเฉพาะการใช้งานเครือข่ายไร้สายของหอพักต่าง ๆ ไม่รวมหอพักสหกรณ์บริการยังสามารถใช้งานได้ปกติ


หากดำเนินการเสร็จก่อนเวลาข้างต้นจะดำเนินการให้ใช้งานสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด

เรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร