เรียนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สายคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่เวลาประมาณ 8.45 วันนี้ (20 พ.ค. 60) บริการเครือข่ายไร้สายของคณะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากอุปกรณ์ขัดข้อง โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบในวันและเวลาทำการต่อไป
เรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์

++++++++++++++++++++++++++

เรียนผู้ใช้บริการเครือข่ายทุกท่าน

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:30 - 17:30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับเครือข่ายแกนหลักในหลาย ๆ ส่วน ซึ่งอาจจะต้องมีการรีบูตสวิตช์หลักของมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ในบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์